K2I arkitektoak
Etxebizitza Unifamiliarrak
K2I arkitektoak
Etxebizitza Unifamiliarrak
K2I arkitektoak
Etxebizitza Bifamiliarrak
K2I arkitektoak
Etxebizitza Bifamiliarrak
K2I arkitektoak
Baserri birgaitzeak
K2I arkitektoak
Baserri birgaitzeak
K2I arkitektoak
Etxebitzitza blokeak
K2I arkitektoak
Etxebitzitza blokeak
K2I arkitektoak
Urbanizazioa
K2I arkitektoak
Urbanizazioa
K2I arkitektoak
Igogailua
K2I arkitektoak
Igogailua

URKIOLA ZABAL ERAIKINEAN BI ETXEBIZITZA KOKALEKUA: OLABERRIA

OLABERRIKO HERRIGUNEAN 3 ETXEBIZITZA BIFAMILIAR KOKALEKUA: OLABERRIKO HERRIGUNEA

1 EXEKUZIO UNITATEAN 6 ETXEBIZITZA BIFAMILIAR: KOKALEKUA: OREXA- 1 EXEKUZIO UNITATEA

ETXEBIZITZA BIFAMILIARRA: MARTINXO BASERRIA KOKALEKUA: