INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS

image slider
Eficiencia Energética
jqeury image slider
responsive image slider
touch swipe image slider
Responsive Slider
Inspección Técnica de Edificios
+
Certificacion Energética
+
Cimentación y estructura.
+
Fachadas y medianeras.
+
Estanqueidad y cubiertas.
+
Instalaciones
K2i Arkitektoak
TÉNICOS COMPETENTES
+
Informes de Evaluación
+
Proyectos
+
Seguridad
+
Salubridad
+
Otros Servicios
   

Zer da EIT bat?

EIT eskumeneko teknikari batek emandako irizpena da eta eraikinaren IKUSKAPEN BISUALA egin eta eraikin baten egoera orokorra ezagutzeko balio du.

Eraikinera egindako ikuskapen-bisitaldiaren ondoren landutako Txosten-Galdeketa baten bitartez gauzatzen da.

EITak ikuskapenaren TXOSTEN bat eta IRIZPEN bat barne hartzen ditu, eraikinaren ezaugarriei eta esku hartzeko irizpideei buruzko iritziarekin.

Eraikinaren Ikuskapen Teknikoak higiezin baten elementu komunak barne hartzen ditu, hain zuzen ere, honako lau zati hauek: estalkia, egitura, fatxadak eta ur-instalazioak.

Derrigorrez egin behar al da EIT bat?

2/2006 Legearen, ekainaren 30ekoa eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa denaren 200. artikuluan xedatzen denez, katalogatuta edo babestuta dagoen eraikuntza edo eraikin baten jabeek, bai eta 50 urtetik gorako antzinatasuna duen bizitegi-erabilerako eraikuntza baten jabeek ere, 10 urtean behin eskumeneko teknikari bati ikuskapen bat egiteko eskatu behar diote, eraikinaren kontserbazio-egoera ezagutzeko.