K2I arkitektoak
Etxebizitza Unifamiliarrak
K2I arkitektoak
Etxebizitza Unifamiliarrak
K2I arkitektoak
Etxebizitza Bifamiliarrak
K2I arkitektoak
Etxebizitza Bifamiliarrak
K2I arkitektoak
Baserri birgaitzeak
K2I arkitektoak
Baserri birgaitzeak
K2I arkitektoak
Etxebitzitza blokeak
K2I arkitektoak
Etxebitzitza blokeak
K2I arkitektoak
Urbanizazioa
K2I arkitektoak
Urbanizazioa
K2I arkitektoak
Igogailua
K2I arkitektoak
Igogailua

2 VIVIENDAS EN EL CASERÍO URKIOLA ZABAL EMPLAZAMIENTO: OLABERRIA

3 VIVIENDAS BIFAMILIARES EN EL CASCO DE LEABURU EMPLAZAMIENTO: CASCO DE OLABERRIA

VIVIENDA BIFAMILIAR CASERÍO MARTINTXO EMPLAZAMIENTO: GAZTELU

1 EXEKUZIO UNITATEAN 6 ETXEBIZITZA BIFAMILIAR: KOKALEKUA: OREXA- 1 EXEKUZIO UNITATEA

VIVIENDA BIFAMILIAR: PARCELA EDIFICABLE 2 U.D.U. G-1