URKIOLA ZABAL ERAIKINEAN BI ETXEBIZITZA KOKALEKUA: OLABERRIA

OLABERRIKO HERRIGUNEAN 3 ETXEBIZITZA BIFAMILIAR KOKALEKUA: OLABERRIKO HERRIGUNEA

1 EXEKUZIO UNITATEAN 6 ETXEBIZITZA BIFAMILIAR: KOKALEKUA: OREXA- 1 EXEKUZIO UNITATEA

ETXEBIZITZA BIFAMILIARRA: MARTINXO BASERRIA KOKALEKUA: