7 BIZITZAZ OSATURIKO ETXEBIZITZA BLOKEA

KOKALEKUA: EUSKAL HERRIA KALEA-IBARRA

PROMOZIOA: OTEGUI ERAIKUNTZAK S.L.

EZAUGARRIAK:

Ibarrako Euskal Herria kalean hirigintza aktuazio baten barnean, bertan zegoen eraikin bat eraitsi eta 7 etxebizitzaz osaturiko etxebizitza blokea egin zen. Eraikina perfilari dagokionez honela osatua dago: sotoa, beheko solairua, 3 solairu eta teilatuazpia. Eraikina partzelak aurkezten duen topografiara egokitzen da, honek malda handia aurkezten duelarik aurreko eta atzeko altzaeren artean. Eraikinak aterpe publiko bat du beheko solairuan. Eraikinak teilatuazpian Euskal Herria kalera ematen duen terraza bat du. Aurreko eta atzeko altzaeretan hegalkin irekiak ditu eta ezker eta eskuin alboko altzaeretan berriz hegalkin itxiak ditu. Eraikinak bi isuriko teilatua du, teila zeramikoz estalirik.

XEHETASUNAK:

Kare harrizko iskinarriz osaturiko eraikina. Leiho bueltak ere harrizko aplakatuz eginak daude.

 

ETXEBIZITZA BLOKEAK: IBARRA